Advies

ADVIES

Het vastgoedlandschap en de daaraan gekoppelde regelgeving is de afgelopen jaren sterk veranderd. Naast de klassieke vragen die u als verkoper of verhuurder heeft zijn deze er ook aan de andere kant van de tafel. Samen met een steeds groter wordend investeerders cliënteel komen ook de specifieke vragen in verband met rendement en optimalisatie.

Alsook de vragen met betrekking tot het beheer van deze units, hetzij in privatief beheer, hetzij in mede-eigendom.


U kan bij ons terecht voor alle advies inzake:


Aan en verkoop van onroerend goed, particulier en professioneel

Huur en verhuur, contractnegotiatie, heronderhandelen

Waardebepalingen

Rendementsstudies

Beheer van onroerend goed, particulier en professioneel

Zoekopdrachten (Te Koop / Te Huur)